At inkorporere kulstofkreditter fra husdyrbrug i en organisations klimahandlingsplan kan fremme bæredygtighed og økonomisk afkast på flere måder:

  1. Det kan forbedre adgangen til kapital ved at demonstrere en forpligtelse til bæredygtighed.
  2. Det kan reducere eksponeringen for klimarelaterede risici.
  3. Forbedre interessenternes engagement ved at skabe en kultur for bæredygtighed, der fører til forbedret brandimage og loyalitet, kundefastholdelse og medarbejdertilfredshed.
  4. Det kan deltage i det voksende marked for reduktion af drivhusgasemissioner, hvilket giver landmændene en ekstra indtægtskilde og kan kvalificere sig til klimatilpasningsincitamenter.
  5. At investere i kulstofkreditter for at støtte en kvægavler, for eksempel til at installere et biogasanlæg, kan gavne flere interessenter. Det omfatter landmanden, den organisation, der køber CO2-kreditterne, lokalsamfundet og miljøet.

Virksomheder som Microsoft, Salesforce, Nestle og Delta Air Lines har med succes indarbejdet CO2-kreditter i deres klimahandlingsplaner, støttet en grøn omstilling for alle interessenter og skabt økonomisk afkast ved at investere i emissionsreduktionsprojekter af høj kvalitet.

Gør noget nu, og inkluder Perfect Farms førsteklasses kulstofkreditter i din organisations klimahandlingsplan.

Læs mere om, hvad World Economic Forum har at sige om det nedenfor.