Het opnemen van koolstofkredieten voor de veehouderij in het klimaatactieplan van een organisatie kan op verschillende manieren duurzaamheid en financieel rendement opleveren:

  1. Het kan de toegang tot kapitaal verbeteren door blijk te geven van een streven naar duurzaamheid.
  2. Het kan de blootstelling aan klimaatgerelateerde risico’s verminderen.
  3. De betrokkenheid van belanghebbenden verbeteren door een cultuur van duurzaamheid te creëren, wat leidt tot een beter merkimago en loyaliteit, klantenbehoud en werknemerstevredenheid.
  4. Het kan deelnemen aan de groeiende markt voor broeikasgasemissiereducties, wat een extra bron van inkomsten voor de landbouwers oplevert en in aanmerking kan komen voor klimaatmitigerende stimuleringsmaatregelen.
  5. Investeren in koolstofkredieten om een veehouder te ondersteunen, bijvoorbeeld bij de installatie van een biogasinstallatie, kan meerdere belanghebbenden ten goede komen. Dit omvat de boer, de organisatie die de koolstofkredieten koopt, de lokale gemeenschap en het milieu.

Bedrijven als Microsoft, Salesforce, Nestlé en Delta Air Lines hebben met succes koolstofkredieten opgenomen in hun klimaatactieplannen, waarmee ze een groene overgang voor alle belanghebbenden ondersteunen en financieel rendement behalen door te investeren in hoogwaardige emissiereductieprojecten.

Onderneem nu actie en neem de hoogwaardige koolstofkredieten van de Perfect Farm op in het klimaatactieplan van uw organisatie.

Lees hieronder meer over wat het World Economic Forum erover te zeggen heeft.