Å inkludere karbonkreditter for husdyrbruk i en organisasjons klimahandlingsplan kan drive bærekraft og økonomisk avkastning på flere måter:

  1. Det kan forbedre tilgangen til kapital ved å demonstrere en forpliktelse til bærekraft.
  2. Det kan redusere eksponeringen for klimarelaterte risikoer.
  3. Forbedre interessentengasjementet ved å skape en bærekraftig kultur, noe som fører til forbedret merkevareimage og lojalitet, kundeoppbevaring og medarbeidertilfredshet.
  4. Bedriften kan delta i det voksende markedet for reduksjoner i klimagassutslipp og gir en ekstra inntektskilde for bøndene og kan kvalifisere for klimadempende insentiver.
  5. Å investere i karbonkreditter for å støtte en husdyrbonde, for eksempel for å installere et biogassanlegg, kan være til nytte for flere interessenter. Dette inkluderer bonden, organisasjonen som kjøper karbonkredittene, lokalsamfunnet og miljøet.

Selskaper som Microsoft, Salesforce, Nestle og Delta Air Lines har med hell inkorporert karbonkreditter i klimahandlingsplanene sine, støtter en grønn omstilling for alle interessenter og driver økonomisk avkastning ved å investere i utslippsreduksjonsprosjekter av høy kvalitet.

Ta handling nå og inkluder Perfect Farms premium karbonkreditter i organisasjonens klimahandlingsplan.

Les mer om hva World Economic Forum har å si om det nedenfor.