Att införliva koldioxidkrediter från boskapsskötsel i en organisations klimathandlingsplan kan främja hållbarhet och ekonomisk avkastning på flera sätt:

  1. Det kan förbättra tillgången till kapital genom att visa ett engagemang för hållbarhet.
  2. Det kan minska exponeringen för klimatrelaterade risker.
  3. Förbättra intressenternas engagemang genom att skapa en hållbarhetskultur, vilket leder till förbättrad varumärkesimage och lojalitet, kundretention och medarbetarnöjdhet.
  4. Den kan delta i den växande marknaden för utsläppsminskningar av växthusgaser, vilket ger en extra inkomstkälla för jordbrukarna och kan kvalificera sig för klimatförbättrande incitament.
  5. Att investera i koldioxidkrediter för att stödja en boskapsuppfödare, till exempel för att installera en biogasanläggning, kan gynna flera intressenter. Detta inkluderar jordbrukaren, den organisation som köper koldioxidkrediterna, det lokala samhället och miljön.

Företag som Microsoft, Salesforce, Nestle och Delta Air Lines har framgångsrikt införlivat koldioxidkrediter i sina klimathandlingsplaner, vilket stöder en grön övergång för alla intressenter och ökar den finansiella avkastningen genom att investera i högkvalitativa projekt för utsläppsminskning.

Vidta åtgärder nu och inkludera Perfect Farms koldioxidkrediter i din organisations klimathandlingsplan.

Läs mer om vad World Economic Forum har att säga om detta nedan.