Vi hjælper kvægbønderne med at finde løsninger og nye
indtægtskilder
der er nødvendige for at gøre
bæredygtig praksis
en realitet.

Få mere at videTilmeld dig

Reduktion af emissioner for at opfylde
2030-klimadagsordenen

Landmænd

Perfect Farm-platformen gør det muligt for kvægavlere i Europa at finde finansiering, løsningsudbydere og supplerende indtægtskanaler til at reducere udledningen af drivhusgasser på deres gård.

Virksomheder

Vi støtter virksomheder i at opskalere bæredygtighedsmålene gennem kulstofmarkedets landbrugskreditter og investeringsmuligheder i grønt landbrug.

Providers

Vi fremmer samarbejdet mellem relevante udbydere af bæredygtige landbrugsløsninger og kvægavlere i Europa for at fremskynde en udbredt anvendelse.

Skala klimaafbødning

Vi ved, at landbruget er hårdt arbejde, og at det er krævende at finde tid nok. Bare rolig, vi hjælper dig med at skalere din indsats for at mindske klimaforandringer ved at give dig nem adgang til:

  • Overvågning og analyse
  • Planlægning og finansiering
  • Rapportering og kontrol
  • CO2-certificering

%

af de globale drivhusgasemissioner udledes fra EU

%

Af det samlede areal i EU anvendes til landbrug

%

af de samlede emissioner i EU stammer fra landbrugssektoren.

%

Af landbrugssektorens emissioner i EU er relateret til husdyrhold

Den perfekte gård – Se video

For landbrugere

Tjen penge, mens du
reduktion af emissioner

Tjen

Få betaling for de resultatbaserede indfangnings- og opsamlingsaktioner, der udføres på din bedrift. Når dit projekt bliver certificeret for CO2-kreditter, vil den nye indtægt øge rentabiliteten af din investering.

Lær

Vi hjælper kvægavlere med at lære og innovere for at nå videnskabeligt baserede mål. Baseret på oplysninger om din gård vil vi foreslå, hvilke metoder du kan implementere for at reducere drivhusgasudledningen.

Skala

Vi vil hjælpe med at skalere din kvægbedrifts klimaindsats ved at give nem adgang til de rigtige løsningsudbydere, tilgængelig finansiering og investeringer samt nye indtægtsstrømme.

Få rentabilitet med anaerobe udrådningsanlæg

At investere i en anaerob rådnetank kan være en stor forandring for din gård. Her er grunden:


Vedvarende energi

Energi

Omdan husdyrgødning til biogas, en vedvarende energikilde, der kan forsyne din gård med strøm eller sælges tilbage til elnettet.

Affald

Håndtering

Forvandl affald til rigdom ved at reducere omkostningerne til bortskaffelse af gødning og generere værdifulde biprodukter som organisk gødning.

Kulstof
Kreditter

Ved at reducere udledningen af drivhusgasser kan du optjene CO2-kreditter og dermed øge indtægterne på din gård.

Finansiering af investeringen

%

Vi forstår, at den indledende investering kan være skræmmende. Det er her, Perfect Farm kommer ind i billedet! Ved at certificere dit biogasanlægs CO2-reduktioner på markedet for CO2-kreditter kan vi tilbyde finansiering på 10-30 % af den oprindelige investering over en 10-årig periode.

Perfect Farms ekspertteam vil guide dig gennem denne komplicerede proces og hjælpe dig med at etablere denne nye strøm af årlig indkomst.

Gør en global forskel

Som mellemmænd søger vi at fremme nye værdikæder for husdyrbrugssektoren i Europa for at muliggøre en bæredygtig reduktion af kulstof-, kvælstof- og metanemissioner. Hele fødevarekæden arbejder sammen om at finde mere bæredygtige måder for industrien.

The Perfect Farm tilbyder i øjeblikket tjenester relateret til gødningshåndtering i biogasanlæg. Har du planer om at investere i en anaerob rådnetank på din gård? Så tag kontakt til os!

Videnscenter

Læs relevante artikler udgivet af Perfect Farm.

Meddelelse om samarbejde: Perfect Farm og ALFA Spain går sammen om at styrke europæiske kvægavlere med biogas

ALFA Spain er dedikeret til at fremskynde implementeringen af biogasløsninger i seks EU-lande. Ved at yde efterspørgselsdrevet støtte til kvægavlere og afdække biogasmarkedets dynamik for alle interessenter, sigter ALFA mod at fremme markedsoptagelsen af...

Negativt kulstofpotentiale ved produktion af biogas og biomethan

European Biogas Association har udgivet et baggrundspapir, der understreger den rolle, biogas og biometan spiller for at nå de mellemfristede mål for reduktion af drivhusgasser og klimaneutralitet inden 2050. Her er et par hovedpunkter fra artiklen: Biogas og biometan...

5 måder, hvorpå kulstofkreditter til husdyrbrug skaber bæredygtige og rentable klimahandlingsplaner

At inkorporere kulstofkreditter fra husdyrbrug i en organisations klimahandlingsplan kan fremme bæredygtighed og økonomisk afkast på flere måder: Det kan forbedre adgangen til kapital ved at demonstrere en forpligtelse til bæredygtighed. Det kan reducere eksponeringen...

Grønnere landbrug og hvordan det frivillige CO2-marked kan hjælpe landmændene

Landbruget er blevet udpeget som en kritisk sektor, der har potentiale til at få en betydelig indvirkning på reduktionen af kulstofemissioner. Efterhånden som verden bliver mere og mere opmærksom på klimaændringernes konsekvenser, søger flere industrier efter måder at...

Betydningen af additionalitet i landbruget for deltagelse i CO2-markedet

I de seneste år er kulstofmarkederne blevet en måde at tilskynde landmænd til at reducere deres emissioner ved at indføre bæredygtige landbrugsmetoder. For at deltage på CO2-markederne skal landbrugerne imidlertid påvise additionalitet, et begreb, der er afgørende for...

Prisfastsættelse

Adgang til vores platform er en gratis service for landmændene, indtil en certificeringsproces er startet. Perfect Farm vil opkræve et administrationsgebyr fra 3.300 euro for at håndtere certificeringsprocessen for en gårds biogasanlæg.

Vores finansielle model er baseret på din succes med at reducere dine gårdemissioner. Perfect Farm opererer med et gebyr på 15% for de kulstofkreditter, der skabes.

Kom i gang i dag med vores gratis model, og opgrader til Professional, når du er klar til vores mere avancerede tjenester.

Kom i kontakt med os

Vi henvender os til kvægavlere i Europa, som overvejer eller for nylig har investeret i et biogasanlæg til anaerob udrådning. Vi tilbyder vejledning i overgangen til emissionsreduktioner, samtidig med at indtægtsstrømmene øges.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at blive kontaktet af vores team.

Leverandører af innovative løsninger

Vi er en one-stop markedsplads, hvor du kan finde alle de ressourcer, der er nødvendige for at gøre din klimaafbødende omstilling mulig. Lad os sætte dig i forbindelse med vores verificerede udvalg af leverandører af løsninger til biogasanlæg og meget mere. Udfyld venligst vores forespørgselsformular for at modtage Perfect Farm anbefalinger baseret på din bedrifts unikke behov.

For virksomheder

Vi giver virksomheder mulighed for at øge deres bæredygtighedsmål gennem investeringer i grønt landbrug og frivillige CO2-kreditter.

Kreditter

Vi hjælper virksomheder med at nå deres mål for reduktion af emissioner gennem strategier i deres forsyningskæder. Invester i din organisations bestræbelser på at reducere udledningen ved at støtte dine lokale landmænd.

Støtte og investering

Gennem insetting samarbejder en virksomhed direkte med europæiske kvægavlere og producenter i deres værdikæde med det fælles formål at fremme bæredygtighedsmål sammen.

Skala

Ved at samarbejde om løsninger opnår både virksomheder og leverandører klimafordele, samtidig med at de opbygger lokal økonomisk styrke. Insetting er en win-win-tilgang, hvor klimaindsatsen forbedrer relationerne i forsyningskæden.

En dobbelt markedsplads

Som en dobbelt markedsplads gør vi det muligt for private og offentlige enheder at sponsorere landmænd til at indføre gavnlige landbrugspraksis ved at matche løsninger med køb af kulstofkreditter til landbruget.

Perfect Farm-platformen vil give investorer og offentligheden en klar, kortfattet og gennemsigtig forbindelse til at støtte alle EU’s kvægavlere i denne grønne omstilling.

Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål? Måske kan du finde svaret i vores FAQ. Hvis ikke, bedes du kontakte os, og vi vil svare dig snarest muligt.

Er det muligt at tjene penge på dette?

Ja, vi gør det muligt at tjene penge og samtidig reducere ghg-emissionerne fra din bedrift. Pengene tjener vi ved hjælp af CO2-certifikater og ved at søge om støtte til regenerativt landbrug via vores platform.

Er dette en egentlig tjeneste?

Dette er en pilot af den fulde version, som vil blive lanceret i 4. kvartal 2023. Hvis du gerne vil bruge denne platform, bedes du kontakte os, så vil vi personligt behandle din anmodning.

The Perfect Farm

Dette site er en pilotversion af vores platform, som vi sigter mod at lancere fuldt ud i 4. kvartal 2023.


Vi arbejder i øjeblikket på certificeringsprocessen for flere gårde i Norge for at give dem yderligere indtægter fra markedet for kulstofkreditter.

Kontakt os, hvis der er noget, vi kan gøre for dig.

Har du spørgsmål, så kontakt os

11 + 5 =