We ondersteunen veehouders bij het vinden van oplossingen en nieuwe inkomensbronnen die nodig zijn om duurzame praktijken werkelijkheid te maken.

Meer informatieRegistreer

Uitstoot verminderen om te voldoen aan
de klimaatagenda voor 2030

Boeren

Met het Perfect Farm-platform kunnen veehouders in Europa de financiering, aanbieders van oplossingen en aanvullende inkomstenkanalen vinden om de uitstoot van broeikasgassen op hun bedrijf te verminderen.

Corporaties

Wij ondersteunen bedrijven bij het opschalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen door middel van koolstofkredieten en investeringsmogelijkheden in groene landbouw.

Aanbieders

We bevorderen de samenwerking tussen relevante leveranciers van duurzame landbouwoplossingen en veehouders in Europa om de toepassing op grote schaal te versnellen.

Klimaatmitigatie op schaal

We weten dat landbouw hard werken is en dat het veeleisend is om genoeg tijd te vinden. Maak je geen zorgen, wij helpen je bij het opschalen van je klimaatbeperkende inspanningen door eenvoudige toegang te bieden tot:

  • Toezicht en analyse
  • Planning en financiering
  • Verslaglegging en verificatie
  • Koolstofcertificering

%

Van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt uit de EU

%

Van het totale land in de EU wordt gebruikt voor landbouw

%

van de totale uitstoot in de EU is afkomstig van de landbouwsector.

%

Van de emissies in de landbouwsector in de EU houdt de veestapel verband met

De perfecte boerderij – Bekijk video

Voor landbouwers

Verdien geld terwijl
uitstoot verminderen

Verdien

Krijg betaald voor de resultaatgerichte vangst- en sekwestratieacties op uw bedrijf. Wanneer je project gecertificeerd is voor koolstofkredieten, zal de nieuwe inkomstenstroom de winstgevendheid van je investering verhogen.

Leer

We ondersteunen veehouders bij het leren en innoveren om wetenschappelijk onderbouwde doelen te bereiken. Op basis van de informatie over uw bedrijf zullen we voorstellen doen voor praktijken die u kunt implementeren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Schaal

We helpen je veehouderij bij het opschalen van je inspanningen om het klimaat te verminderen door eenvoudige toegang te bieden tot de juiste aanbieders van oplossingen, beschikbare financiering en investeringen, en nieuwe inkomstenbronnen.

Maak winst met anaerobe vergisters

Investeren in een anaerobe vergister kan een game-changer zijn voor je boerderij. Dit is waarom:


Hernieuwbaar

Energie

Zet dierlijke mest om in biogas, een hernieuwbare energiebron die je boerderij van energie kan voorzien of terug kan worden verkocht aan het elektriciteitsnet.

Afval

Beheer

Zet afval om in rijkdom door de kosten voor mestverwerking te verlagen en waardevolle bijproducten te genereren, zoals organische meststoffen.

Koolstof
Credits

Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kun je koolstofkredieten verdienen om de inkomsten van je boerderij te verhogen.

Financiering van de investering

%

We begrijpen dat de initiële investering ontmoedigend kan zijn. Dat is waar Perfect Farm om de hoek komt kijken! Door de koolstofreductie van je biogasinstallatie te certificeren op de koolstofkredietmarkt, kunnen we een financiering bieden van 10-30% van de initiële investering over een periode van 10 jaar.

Het deskundige team van Perfect Farm begeleidt je door dit ingewikkelde proces en helpt je bij het opzetten van deze nieuwe stroom van jaarlijkse inkomsten.

Een wereldwijde impact maken

Als tussenpersonen proberen we nieuwe waardeketens voor de veeteeltsector in Europa te stimuleren om de uitstoot van koolstof, stikstof en methaan duurzaam te verminderen. De hele voedselketen werkt samen om duurzamere manieren te vinden voor de industrie.

The Perfect Farm biedt momenteel diensten aan met betrekking tot mestverwerking in biogasinstallaties. Ben je van plan om te investeren in een anaerobe vergister op je boerderij? Neem dan contact met ons op!

Kenniscentrum

Lees relevante artikelen gepubliceerd door Perfect Farm.

Aankondiging van samenwerking: Perfect Farm en ALFA Spanje bundelen krachten om Europese veehouders te voorzien van biogas

ALFA Spanje zet zich in om de implementatie van biogasoplossingen in zes EU-landen te versnellen. Door vraaggestuurde ondersteuning te bieden aan veehouders en de dynamiek van de biogasmarkt te onthullen voor alle belanghebbenden, wil ALFA de marktintroductie...

Negatief koolstofpotentieel van de productie van biogas en biomethaan

De European Biogas Association heeft een achtergronddocument gepubliceerd waarin de rol van biogas en biomethaan wordt benadrukt bij het behalen van de middellangetermijndoelen voor broeikasgasreductie en klimaatneutraliteit tegen 2050. Hier zijn een paar belangrijke...

5 manieren waarop koolstofkredieten voor de veehouderij duurzame en rendabele klimaatactieplannen stimuleren

Het opnemen van koolstofkredieten voor de veehouderij in het klimaatactieplan van een organisatie kan op verschillende manieren duurzaamheid en financieel rendement opleveren: Het kan de toegang tot kapitaal verbeteren door blijk te geven van een streven naar...

Vergroening van de landbouw en hoe de vrijwillige koolstofmarkt landbouwers kan helpen

De landbouw is aangemerkt als een kritische sector die een aanzienlijk effect kan hebben op de vermindering van de koolstofuitstoot. Nu de wereld zich steeds meer bewust wordt van de gevolgen van klimaatverandering, zoeken steeds meer industrieën naar manieren om hun...

Het belang van additionaliteit in de landbouw voor deelname aan de koolstofmarkt

De laatste jaren zijn koolstofmarkten ontstaan als een manier om landbouwers te stimuleren hun uitstoot te verminderen door duurzame landbouwpraktijken toe te passen. Om deel te nemen aan de koolstofmarkten moeten landbouwers echter additionaliteit aantonen, een...

Prijsstelling

Toegang tot ons platform is een gratis dienst voor de boeren totdat een certificeringsproces wordt gestart. Perfect Farm brengt administratiekosten in rekening vanaf €3 300 voor het afhandelen van het certificeringsproces voor een biogasinstallatie op één boerderij.

Ons financieel model is gebaseerd op het succes van de emissiereductie van uw boerderijen. Perfect Farm werkt met een inbedrijfstellingsvergoeding van 15% voor de gecreëerde koolstofkredieten.

Begin vandaag nog met ons gratis model en upgrade naar Professional als je klaar bent voor onze meer geavanceerde services.

Neem contact op

We richten ons op veehouders binnen Europa die momenteel een biogasinstallatie voor anaerobe vergisting overwegen of onlangs in een dergelijke installatie hebben geïnvesteerd. We bieden begeleiding bij de overgang naar emissiereducties en tegelijkertijd meer inkomsten.

Neem contact met ons op als je wilt dat ons team contact met je opneemt.

Leveranciers van innovatieve oplossingen

Wij zijn een one-stop marktplaats om alle middelen te vinden die nodig zijn om uw klimaatmitigerende transitie mogelijk te maken. Laat ons je in contact brengen met onze geverifieerde selectie van leveranciers van oplossingen voor biogasinstallaties en meer. Vul ons aanvraagformulier in om de Perfect Farm aanbevelingen te ontvangen op basis van de unieke behoeften van uw bedrijf.

Voor bedrijven

Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om hun duurzaamheidsdoelstellingen op te voeren via investeringen in groene landbouw en vrijwillige koolstofkredieten.

Credits

We ondersteunen bedrijven bij het behalen van hun emissiereductiedoelstellingen door middel van inbrengstrategieën binnen hun toeleveringsketens. IInvesteer in de emissiereductie van je organisatie door je lokale boeren te steunen.

Ondersteunen en investeren

Door middel van insetting werkt een bedrijf rechtstreeks samen met Europese veehouders en producenten in hun waardeketen met het gedeelde doel om samen duurzaamheidsdoelen te behalen.

Schaal

Door samen te werken aan oplossingen kunnen zowel bedrijven als leveranciers klimaatvoordelen behalen en tegelijkertijd lokale economische kracht opbouwen. Insetting is een win-winbenadering waarbij klimaatactie de relaties binnen de toeleveringsketen verbetert.

Een dubbele marktplaats

Als duale marktplaats stellen wij particuliere en openbare instanties in staat landbouwers te sponsoren om nuttige landbouwpraktijken toe te passen door oplossingen te koppelen aan de aankoop van landbouwkoolstofkredieten.

Het Perfect Farm platform zal een duidelijke, beknopte en transparante verbinding bieden voor investeerders en het publiek om elke veehouder in de EU te steunen in deze groene transitie.

Vaak gestelde vragen

Nog vragen? Misschien vindt u het antwoord in onze FAQ. Zo niet, neem dan contact met ons op en wij zullen spoedig antwoorden.

Is het mogelijk om hier geld aan te verdienen?

Ja, wij maken het mogelijk om geld te verdienen en tegelijkertijd de ghg-uitstoot van uw boerderij te verminderen. Het geld wordt verdiend met koolstofcertificaten en door het aanvragen van financiering voor regeneratieve landbouw via ons platform.

Is dit een echte dienst?

Dit is een pilot van de volledige versie die in het vierde kwartaal van 2023 wordt gelanceerd. Als u dit platform wilt gebruiken, neem dan contact op en wij zullen uw verzoek persoonlijk behandelen.

The Perfect Farm

Deze site is een proefversie van ons platform dat we in het vierde kwartaal van 2023 volledig willen lanceren.


We werken momenteel aan het certificeringsproces van verschillende boerderijen in Noorwegen, zodat ze extra inkomsten kunnen genereren uit de koolstofkredietmarkt.

Neem contact op als we iets voor u kunnen doen.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met

12 + 7 =