Vi hjälper boskapsuppfödare att hitta lösningar och nya inkomstkällor som behövs för att göra hållbara metoder till verklighet.

Läs merRegister

Minska utsläppen för att uppfylla
klimatagendan 2030

Jordbrukare

Perfect Farm-plattformen gör det möjligt för boskapsuppfödare i Europa att hitta finansiering, leverantörer av lösningar och kompletterande intäktskanaler för att minska utsläppen av växthusgaser på sin gård.

Företag

Vi hjälper företag att skala upp hållbarhetsmålen med hjälp av krediter för koldioxidmarknaden och investeringsmöjligheter för grönt jordbruk.

Leverantörer

Vi främjar samarbete mellan relevanta leverantörer av lösningar för hållbart jordbruk och boskapsuppfödare i Europa för att påskynda ett brett införande.

Skala för att mildra klimatförändringarna

Vi vet att jordbruk är ett hårt arbete och att det är svårt att hitta tillräckligt med tid. Oroa dig inte, vi hjälper dig att skala upp dina klimatåtgärder genom att ge dig enkel tillgång till:

  • Övervakning och analys
  • Planering och finansiering
  • Rapportering och kontroll
  • Certifiering av koldioxidutsläpp

%

Av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från EU.

%

Av den totala marken i EU används för jordbruk.

%

Av de totala utsläppen i EU kommer från jordbrukssektorn.

%

Av jordbrukssektorns utsläpp i EU är relaterade till djurhållning.

The Perfect Farm – Se video

För jordbrukare

Tjäna pengar samtidigt som du
minska utsläppen

Tjäna

Få betalt för de resultatbaserade fångst- och sekretessåtgärder som vidtas på din gård. När ditt projekt certifieras för koldioxidkrediter kommer den nya inkomstströmmen att öka lönsamheten för din investering.

Lär dig

Vi hjälper djuruppfödare att lära sig och förnya sig för att nå vetenskapligt baserade mål. Baserat på information om din gård kommer vi att föreslå vilka åtgärder du kan vidta för att minska utsläppen av växthusgaser.

Skala

Vi hjälper dig att skala upp dina klimatåtgärder för boskapsuppfödning genom att ge enkel tillgång till rätt leverantörer av lösningar, tillgänglig finansiering och investeringar samt nya inkomstströmmar.

Lås upp lönsamheten med anaeroba rötkammare

Att investera i en anaerob rötkammare kan vara en avgörande förändring för din gård. Det här är anledningen:

Förnybar
Energi

Omvandla stallgödsel till biogas, en förnybar energikälla som kan driva din gård eller säljas tillbaka till elnätet.

Avfalls-
Hantering

Omvandla avfall till rikedom genom att minska kostnaderna för gödselhantering och generera värdefulla biprodukter som organiska gödningsmedel.

Kol
Krediter

Genom att minska utsläppen av växthusgaser kan du få koldioxidkrediter som ökar intäkterna från din gård.

Finansiering av investeringen

%

Vi förstår att den initiala investeringen kan vara skrämmande. Det är där Perfect Farm kommer in i bilden! Genom att certifiera biogasanläggningens koldioxidminskningar på marknaden för koldioxidkrediter kan vi erbjuda finansiering på 10-30 % av den ursprungliga investeringen under en 10-årsperiod.

Expertteamet på Perfect Farm kommer att vägleda dig genom denna komplicerade process och hjälpa dig att skapa denna nya ström av årlig inkomst.

Att göra en global insats

Som mellanhänder strävar vi efter att främja nya värdekedjor för djurhållningssektorn i Europa för att möjliggöra en hållbar minskning av koldioxid-, kväve- och metanutsläpp. Hela livsmedelskedjan arbetar tillsammans för att hitta mer hållbara sätt för industrin.

The Perfect Farm erbjuder för närvarande tjänster relaterade till gödselhantering i biogasanläggningar. Har du planer på att investera i en rötkammare på din gård? Ta då kontakt med oss!

Kunskapshub

Läs relevanta artiklar publicerade av Perfect Farm.

Tillkännagivande om samarbete: Perfect Farm och ALFA Spain går samman för att förse europeiska djuruppfödare med biogas

ALFA Spain är inriktat på att påskynda implementeringen av biogaslösningar i sex EU-länder. Genom att tillhandahålla efterfrågestyrt stöd till djuruppfödare och avslöja dynamiken på biogasmarknaden för alla intressenter, syftar ALFA till att främja...

Negativ koldioxidpotential för produktion av biogas och biometan

European Biogas Association har släppt ett bakgrundsdokument som betonar biogasens och biometanens roll för att uppnå medelfristiga mål för minskning av växthusgaser och klimatneutralitet till 2050. Här följer några viktiga punkter från rapporten: Biogas och biometan...

5 sätt som koldioxidkrediter för boskapsuppfödning driver hållbara och lönsamma klimathandlingsplaner

Att införliva koldioxidkrediter från boskapsskötsel i en organisations klimathandlingsplan kan främja hållbarhet och ekonomisk avkastning på flera sätt: Det kan förbättra tillgången till kapital genom att visa ett engagemang för hållbarhet. Det kan minska exponeringen...

Grönare jordbruk och hur den frivilliga koldioxidmarknaden kan hjälpa jordbrukarna

Jordbruket har identifierats som en kritisk sektor som har potential att göra en betydande insats för att minska koldioxidutsläppen. I takt med att världen blir alltmer medveten om klimatförändringarnas effekter söker fler branscher efter sätt att minska sitt...

Betydelsen av additionalitet i jordbruket för deltagande på koldioxidmarknaden

Under de senaste åren har koldioxidmarknader dykt upp som ett sätt att uppmuntra jordbrukare att minska sina utsläpp genom att införa hållbara jordbruksmetoder. För att delta på koldioxidmarknaderna måste jordbrukarna dock visa att de är additionalitet, ett begrepp...

Prissättning

Tillgång till vår plattform är en kostnadsfri tjänst för jordbrukarna tills en certifieringsprocess har inletts. Perfect Farm kommer att ta ut en administrativ avgift från 3 300 euro för att hantera certifieringsprocessen för en gårds biogasanläggning.

Vår ekonomiska modell bygger på att ni lyckas minska utsläppen från era gårdar. Perfect Farm arbetar med en provision på 15% för de koldioxidkrediter som skapas.

Kom igång idag med vår kostnadsfria modell och uppgradera till Professional när du är redo för våra mer avancerade tjänster.

Ta kontakt med oss

Vi riktar oss till djuruppfödare i Europa som för närvarande överväger eller nyligen har investerat i en biogasanläggning för anaerob rötning. Vi erbjuder vägledning i övergången till utsläppsminskningar samtidigt som intäktsströmmarna ökar.

Hör av dig om du är intresserad av att bli kontaktad av vårt team.

Innovativa leverantörer av lösningar

Vi är en enda marknadsplats där du kan hitta alla de resurser som behövs för att göra din klimatanpassning möjlig. Låt oss sammanföra dig med vårt verifierade urval av leverantörer av lösningar för biogasanläggningar och mycket mer. Fyll i vårt förfrågningsformulär för att få rekommendationer för Perfect Farm baserat på din gårds unika behov.

För företag

Vi ger företag möjlighet att skala upp sina hållbarhetsmål genom investeringar i grönt jordbruk och frivilliga koldioxidkrediter.

Krediter

Vi hjälper företag att uppnå sina utsläppsminskningsmål genom att införa strategier i deras leveranskedjor. Investera i din organisations arbete med att minska utsläppen genom att stödja dina lokala jordbrukare.

Stödja och investera

Genom insetting samarbetar ett företag direkt med europeiska djuruppfödare och producenter i deras värdekedja med det gemensamma målet att främja hållbarhetsmål tillsammans.

Skala

Genom att samarbeta kring lösningar uppnår både företag och leverantörer klimatfördelar samtidigt som de bygger upp den lokala ekonomiska styrkan. Insetting är en win-win-strategi där klimatåtgärder förbättrar relationerna i leveranskedjan.

En dubbel marknadsplats

Som en dubbel marknadsplats gör vi det möjligt för privata och offentliga enheter att sponsra jordbrukare för att de ska kunna införa fördelaktiga jordbruksmetoder genom att matcha lösningar med köp av krediter för jordbrukets koldioxidutsläpp.

Plattformen Perfect Farm kommer att tillhandahålla en tydlig, kortfattad och transparent anslutning för investerare och allmänheten för att stödja alla EU:s djuruppfödare i denna gröna omställning.

Ofta ställda frågor

Några frågor? Kanske hittar du svaret i vår FAQ. Om inte, vänligen kontakta oss så svarar vi inom kort.

Är det möjligt att tjäna pengar på detta?

Ja, vi gör det möjligt att tjäna pengar samtidigt som du minskar ghg-utsläppen från din gård. Pengarna tjänas in genom koldioxidcertifikat och genom att ansöka om finansiering för regenerativt jordbruk via vår plattform.

Är detta en verklig tjänst?

Detta är en pilotversion av den fullständiga versionen som kommer att lanseras under Q4 2023. Om du vill använda den här plattformen, vänligen kontakta oss så kommer vi att hantera din begäran personligen.

The Perfect Farm

Den här webbplatsen är en pilotversion av vår plattform som vi siktar på att lansera fullt ut i Q4 2023.


Vi arbetar för närvarande med certifieringsprocessen för flera gårdar i Norge, för att ge dem ytterligare intäkter från marknaden för koldioxidkrediter.

Hör av dig om det finns något vi kan göra för dig.

Om du har några frågor, kontakta oss

9 + 2 =