ALFA Spanje zet zich in om de implementatie van biogasoplossingen in zes EU-landen te versnellen. Door vraaggestuurde ondersteuning te bieden aan veehouders en de dynamiek van de biogasmarkt te onthullen voor alle belanghebbenden, wil ALFA de marktintroductie bevorderen van biogasproductietechnologieën die mest als biomassa gebruiken. Dit zal de productie van hernieuwbare energie in de EU verhogen en de uitstoot van onbehandeld afval van de veehouderij verminderen.

Het platform van Perfect Farm heeft als doel om Europese veehouders te ondersteunen door hun toegang tot biogas technologieën te stroomlijnen. Wij bieden veehouders in de EU/EER een waardevolle kans om hun winstgevendheid te verhogen en tegelijkertijd hun uitstoot te verminderen. Door zich te specialiseren in het vinden van aanbieders van biogasinstallaties binnen het gebied van boeren die in aanmerking komen voor de koolstofmarkt en door het volledige certificeringsproces voor anaerobe vergistingsinstallaties af te handelen, stelt Perfect Farm boeren in staat om toegang te krijgen tot nieuwe inkomstenstromen terwijl de benodigde tijd en moeite tot een minimum worden beperkt.

Hannah Busing, Unsplash

Als onderdeel van dit unieke partnerschap zullen Perfect Farm en ALFA Spanje samenwerken aan workshops om boeren te informeren over de financiële en technische hulpmiddelen die beschikbaar zijn om een schaalbare toepassing van biogasoplossingen mogelijk te maken. We gaan in op veelvoorkomende zorgen over biogas en benadrukken de potentiële voordelen ervan.

Samen hopen we een nieuwe generatie Europese boeren te inspireren die dierlijk afval niet ziet als een last, maar als een kans. Door de emissiereducties van biogasinstallaties te certificeren en boerderijen op de vrijwillige koolstofkredietmarkt te brengen, kunnen we de winstgevendheid van boerderijen verhogen en de toepassing van duurzame praktijken bevorderen.

Door onze gezamenlijke inspanningen kunnen boeren afval omzetten in energie, nieuwe inkomstenbronnen aanboren en bijdragen aan een duurzame toekomst voor de Europese veehouderij.

LEES
MEER


OVER
DE
ALFA
PROJECT