I de seneste år er kulstofmarkederne blevet en måde at tilskynde landmænd til at reducere deres emissioner ved at indføre bæredygtige landbrugsmetoder. For at deltage på CO2-markederne skal landbrugerne imidlertid påvise additionalitet, et begreb, der er afgørende for at sikre, at CO2-kreditter repræsenterer reelle, yderligere emissionsreduktioner.

Additionalitet henviser til tanken om, at et projekt skal resultere i emissionsreduktioner eller -optag, der er yderligere end det, der ville være sket, hvis projektet ikke havde eksisteret. Med andre ord skal projektet udgøre en reel og målbar reduktion af emissionerne, som ikke ville være sket alligevel. Dette er vigtigt, fordi kulstofkreditter uden additionalitet ikke ville repræsentere en reel reduktion af emissionerne, og kulstofmarkedernes effektivitet med hensyn til at reducere drivhusgasemissionerne ville blive kompromitteret.

Maximilien T. Scharner, Unsplash

For landmænd kræver påvisning af additionalitet en omhyggelig vurdering af basisemissionsscenariet, som er det emissionsniveau, der ville være opstået, hvis projektet ikke havde eksisteret. Dette sker typisk ved hjælp af standardiserede metoder og værktøjer til at vurdere emissionsreduktioner og sammenligne forskellige investeringsscenarier.

Additionalitet er et afgørende begreb i landbruget for deltagelse i CO2-markedet og for at sikre, at CO2-kreditter repræsenterer reelle og yderligere emissionsreduktioner. Landmændene skal nøje vurdere deres emissionsgrundlag og påvise, at deres projekt er økonomisk levedygtigt uden indtægter fra CO2-kreditter. Ved at indføre bæredygtige landbrugsmetoder og deltage i CO2-kompensationsprojekter kan landmænd ikke blot reducere deres CO2-fodaftryk, men også drage fordel af yderligere indtægtskilder og omkostningsbesparelser.

Perfect Farm-platformen kan lette deltagelsen på CO2-markedet ved at forbinde landmænd med CO2-markedseksperter og tjenesteudbydere, der kan hjælpe dem med at navigere i denne komplekse proces. Dette omfatter bistand til projektdesign, overvågning, måling, verifikation og certificering af kulstofkreditter.

Tjek dette ud:

VCS værktøj til demonstration og vurdering af additionalitet i VCS landbrug, skovbrug og
Anden arealanvendelse (AFOLU) Projektaktiviteter: https://verra.org/wp-content/uploads/2017/11/VT0001v3.0.pdf

VCS Standard for landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse (AFOLU) fastsætter kravene til kvantificering, certificering og verifikation af reduktioner og optag af drivhusgasemissioner fra projekter inden for landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse. Standarden er udformet for at sikre, at sådanne projekter er reelle, supplerende, målbare, permanente, uafhængigt verificerede og gennemsigtige. Den indeholder vejledning om brugen af forskellige metoder til kvantificering af emissionsreduktioner og -optag samt krav til overvågning, rapportering og verifikation. Overordnet set har standarden til formål at fremme bæredygtig arealanvendelse og støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi.