Den innovativa lösningen för europeiska boskapsuppfödare för att generera ytterligare intäkter från biogasanläggningar

Genom att erbjuda enkel tillgång till tjänster för förnybar energiproduktion och hållbara investeringar gör Perfect Farm det möjligt för lantbrukare att förvandla sitt djuravfall till en värdefull resurs. Med vår rationaliserade metod får jordbrukarna tillgång till nya inkomstkanaler och bidrar till en mer hållbar framtid.
Läs mer

Minska utsläppen för att uppfylla klimatagendan för 2030

Plattformen Perfect Farm gör det möjligt för djuruppfödare inom EU/EES att hitta finansiering, lösningsleverantörer och kompletterande intäktskanaler för att öka den ekonomiska lönsamheten på gården och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

För jordbrukare

The Perfect Farm specialiserar sig på att hitta leverantörer av biogasanläggningar i ditt område som gör din gård berättigad att delta i koldioxidmarknaden. Vi samlar in information om din gård och hanterar hela certifieringsprocessen för installation av anaerobisk rötning.

Tjäna

Vi certifierar minskningarna från din biogasanläggning och gör din gård tillgänglig på den frivilliga marknaden för koldioxidkrediter. Vi tar hand om de tidskrävande sakerna, medan du ökar lönsamheten på gården.

Lär dig

Vi tillhandahåller ett kunskapsnätverk som gör det lätt att hitta nya sätt att arbeta. Vi ger dig de siffror du behöver för att ta reda på om det är lönsamt innan du accepterar våra tjänster.

Skala

Vi hjälper er att skala upp era gårdar i klimatarbetet genom att ge er enkel tillgång till rätt lösningsleverantörer, tillgänglig finansiering och investeringar samt nya inkomstströmmar.

Biogasanläggningen Perfect Farm

Tjäna pengar samtidigt som du minskar utsläppen

Få betalt för de uppmätta resultaten från biogasanläggningen, samtidigt som du ökar effektiviteten på din gård. Vi tar 15 % av den extra inkomst som vi genererar från din gårds anaeroba rötning.
Perfect Farm
stöder djuruppfödare att

  • Hitta lämpliga lösningsleverantörer
  • Certifiera minskningar för koldioxidkrediter
  • Lär dig och förnya dig samtidigt som du tillämparhållbara metoder.

Dokumenterad
Certifiering för minskning av växthusgaser
för lönsam
Husdjursgårdar

Perfect Farm har specialiserat sig på att certifiera dokumenterade minskningar av växthusgaser för djurhållning, vilket ger en effektiviserad process som ökar lönsamheten. Vår expertis sparar tid och arbete samtidigt som vi säkerställer att industristandarderna följs. Förenkla certifieringen av växthusgasminskningar och frigör inkomstpotentialen för din boskapsuppfödning.

Genom att utnyttja våra etablerade metoder förenklar Perfect Farm certifieringsprocessen för dokumenterade minskningar av växthusgaser, vilket gör det möjligt för boskapsuppfödare att dra nytta av den frivilliga marknaden för koldioxidkrediter. Certifiering öppnar dörrar till ytterligare inkomstströmmar och ökar den totala lönsamheten samtidigt som hållbara metoder främjas.

Vi förstår hur komplicerat det är att navigera i certifieringsprocessen för dokumenterade minskningar av växthusgaser. Vårt expertteam vägleder djuruppfödare genom alla detaljer och erbjuder omfattande stöd för att effektivisera certifieringsresan och optimera hållbarhetsarbetet. Med vår hjälp kan din gård blomstra både när det gäller lönsamhet och miljöansvar.

Lönsamhet är en viktig fråga för djuruppfödningsföretag. Innan Perfect Farm förbinder sig att certifiera en minskning av växthusgasutsläpp erbjuder Perfect Farm en djupgående analys av potentiella inkomster från koldioxidkrediter. Våra experter bedömer marknadstrender och utvärderar de specifika egenskaperna hos din gårds dokumenterade minskningar av växthusgaser, vilket ger värdefulla insikter för att fatta välgrundade beslut och maximera lönsamhetsmöjligheterna.

Kontakta Perfect Farm idag för att effektivisera certifieringen av dokumenterade minskningar av växthusgaser för din boskapsuppfödning och frigöra dess lönsamhetspotential samtidigt som du utnyttjar den frivilliga marknaden för koldioxidkrediter. Förenkla certifieringen, maximera lönsamheten och främja hållbarheten på din gård.

The Perfect Farm

Den här webbplatsen är en pilotversion av vår plattform som vi siktar på att lansera fullt ut under våren 2023.

Vi arbetar för närvarande med certifieringsprocessen för en gård i Norge för att ge dem ytterligare intäkter från marknaden för koldioxidkrediter.

Kontakta oss idag för att effektivisera certifieringen av din biogasanläggning och utnyttja marknaden för koldioxidkrediter. Förenkla certifieringen och öka gårdens lönsamhet och hållbarhet nu?

Om du har några frågor, kontakta oss

6 + 5 =