Den innovative løsningen for europeiske husdyrbønder for å generere ekstra inntektsstrømmer fra biogassanlegg

Ved å tilby enkel tilgang til tjenester for fornybar energiproduksjon og bærekraftige investeringer, gjør Perfect Farm bøndene i stand til å gjøre husdyravfallet om til en verdifull ressurs. Med vår strømlinjeformede tilnærming låser bønder opp nye inntektskanaler og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.
Les mer

Redusere utslipp for å møte klimaagendaen for 2030

Perfect Farm-plattformen gjør det mulig for husdyrbønder i EU/EØS å finne finansiering, løsningsleverandører og ekstra inntektskanaler for å øke den økonomiske lønnsomheten på gården, samtidig som utslippene av klimagasser reduseres.

For bønder

The Perfect Farm spesialiserer seg på å finne leverandører av biogassanlegg i ditt område som vil kvalifisere gården din til å delta i karbonmarkedet. Vi samler informasjon om gården din og håndterer hele sertifiseringsprosessen for installasjon av anaerob nedbrytning

Tjene

Vi sertifiserer reduksjonene fra biogassanlegget ditt og bringer gården din inn i det frivillige karbonkredittmarkedet. Vi tar oss av det tidkrevende, samtidig som du øker lønnsomheten på gården.

Lære

Vi gir et kunnskapsnettverk som gjør det enkelt å finne nye måter å jobbe på. Vi vil gi deg tallene du trenger for å finne ut om dette er lønnsomt før vi godtar tjenestene våre.

Skaler

Vi vil bidra til å skalere gårdenes klimabegrensende innsats ved å gi enkel tilgang til de riktige løsningsleverandørene, tilgjengelig finansiering og investeringer og nye inntektsstrømmer.

Perfect Farm biogassanlegg

Tjen penger samtidig som du reduserer utslippene

Få betalt for de målte resultatene fra biogassanlegget, samtidig som du øker effektiviteten på gården din. Vi tar 15 % av tilleggsinntekten vi genererer fra gården dins anaerobe fordøyelse.
The Perfect Farm
støtter husdyrbønder til å

  • Finn passende løsningsleverandører
  • Sertifiser reduksjoner for karbonkreditter
  • Lær og innovere mens du implementerer bærekraftig praksis

Dokumentert
GHG-reduksjonssertifisering
for lønnsomt
Husdyrgårder

Perfect Farm spesialiserer seg på å sertifisere dokumenterte drivhusgassreduksjoner (GHG) for husdyrbruk, og gir en strømlinjeformet prosess som øker lønnsomheten. Vår ekspertise sparer tid og krefter samtidig som vi sikrer samsvar med industristandarder. Forenkle sertifiseringen av GHG-reduksjon og frigjør inntektspotensialet for husdyrbruket ditt.

Ved å utnytte våre etablerte metoder, forenkler Perfect Farm sertifiseringsprosessen for dokumenterte GHG-reduksjoner, slik at husdyrbruk kan tjene på det frivillige karbonkredittmarkedet. Sertifisering åpner dører til ytterligere inntektsstrømmer, øker den generelle lønnsomheten samtidig som bærekraftig praksis fremmes.

Vi forstår kompleksiteten som er involvert i å navigere i sertifiseringsprosessen for dokumenterte GHG-reduksjoner. Vårt team av eksperter veileder husdyrbønder gjennom forviklingene, og tilbyr omfattende støtte for å strømlinjeforme sertifiseringsreisen og optimalisere bærekraftsinnsatsen. Med vår bistand kan din gård trives både i lønnsomhet og miljøansvar.

Lønnsomhet er et kritisk hensyn for husdyrhold. Før Perfect Farm forplikter seg til sertifisering av utslippsreduksjoner, tilbyr Perfect Farm en grundig analyse av potensielle inntekter fra karbonkreditter. Ekspertene våre vurderer markedstrender og evaluerer de spesifikke egenskapene til gårdens dokumenterte GHG-reduksjoner, og gir verdifull innsikt for å ta informerte beslutninger og maksimere lønnsomhetsmuligheter.

Ta kontakt med Perfect Farm i dag for å strømlinjeforme sertifiseringen av dokumenterte utslippsreduksjoner for husdyrbruket ditt, og låse opp lønnsomhetspotensialet mens du utnytter mulighetene i det frivillige karbonkredittmarkedet. Forenkle sertifiseringen, maksimer lønnsomheten og fremme bærekraften for gården din.

The Perfect Farm

Dette nettstedet er en pilotversjon av plattformen vår som vi tar sikte på å lansere våren 2023.

Vi jobber for tiden med sertifiseringsprosessen av en gård i Norge, for å gi dem ytterligere inntekter fra karbonkredittmarkedet.

Kontakt oss i dag for å strømlinjeforme sertifiseringen av biogassanlegget ditt og utnytte karbonkredittmarkedet. Forenkle sertifiseringen og øke gårdens lønnsomhet og bærekraft nå?

Eventuelle spørsmål, ta kontakt

9 + 7 =