ALFA Spain er dedikeret til at fremskynde implementeringen af biogasløsninger i seks EU-lande. Ved at yde efterspørgselsdrevet støtte til kvægavlere og afdække biogasmarkedets dynamik for alle interessenter, sigter ALFA mod at fremme markedsoptagelsen af biogasproduktionsteknologier, der bruger gødning som biomasse. Det vil øge produktionen af vedvarende energi i EU og reducere udledningen fra ubehandlet affald fra husdyrbrug.

Perfect Farms platform har til formål at støtte europæiske kvægavlere ved at strømline deres adgang til biogasteknologier. Vi tilbyder en værdifuld mulighed for husdyrproducenter i EU/EØS, der ønsker at øge rentabiliteten og samtidig reducere udledningen. Ved at specialisere sig i at finde leverandører af biogasanlæg inden for landmændenes områder, der kvalificerer sig til kulstofmarkedet, og håndtere den komplette certificeringsproces for anaerob fordøjelsesinstallation, giver Perfect Farm landmænd adgang til nye indtægtsstrømme, samtidig med at den nødvendige tid og indsats minimeres.

Hannah Busing, Unsplash

Som en del af dette unikke partnerskab vil Perfect Farm og ALFA Spain samarbejde om workshops for at uddanne landmænd i de finansielle og tekniske værktøjer, der er til rådighed for at lette en skalerbar indførelse af biogasløsninger. Vi vil tage fat på almindelige bekymringer omkring biogas og fremhæve dens potentielle fordele.

Sammen håber vi at inspirere en ny generation af europæiske landmænd, der ikke ser affald fra husdyr som en byrde, men som en mulighed. Ved at certificere emissionsreduktionerne fra biogasanlæg og bringe gårdene ind på det frivillige marked for CO2-kreditter kan vi øge gårdens rentabilitet og fremme indførelsen af bæredygtige metoder.

Gennem vores fælles indsats kan landmænd omdanne affald til energi, åbne op for nye indtægtsstrømme og bidrage til en bæredygtig fremtid for europæisk kvægbrug.

LÆS
MERE


OM

ALFA-
PROJEKTET