ALFA Spania er dedikert til å akselerere implementeringen av biogassløsninger i seks EU-land. Ved å tilby etterspørselsdrevet støtte til husdyrbønder og bidra til markedsdynamikk for alle interessenter, har ALFA som mål å fremme bruken av biogassproduksjonsteknologi som bruker gjødsel som biomasse. Dette vil øke produksjonen av fornybar energi i EU og redusere utslippene fra ubehandlet husdyravfall.

Perfect Farms plattform har som mål å støtte europeiske husdyrbønder ved å strømlinjeforme deres tilgang til biogassteknologier. Vi tilbyr en verdifull mulighet for husdyrbønder i EU/EØS som ønsker å øke lønnsomheten og samtidig redusere utslippene. Ved å spesialisere seg på å lokalisere leverandører av biogassanlegg innenfor bøndenes områder som kvalifiserer for karbonmarkedet og håndtere den komplette sertifiseringsprosessen for installasjon av anaerob fordøyelse, gjør Perfect Farm det mulig for bønder å få tilgang til nye inntektsstrømmer samtidig som man minimerer tiden og innsatsen som kreves.

Hannah Busing, Unsplash

Som en del av dette unike partnerskapet vil Perfect Farm og ALFA Spania samarbeide i arbeidsgrupper for å utdanne bønder innenfor de økonomiske og tekniske verktøyene som er tilgjengelige for å legge til rette for skalerbar bruk av biogassløsninger. Vi vil ta opp vanlige utfordringer rundt biogass og fremheve potensielle fordeler.

Sammen håper vi å inspirere en ny generasjon europeiske bønder som ser mulighetene som ligger i riktig bruk av husdyravfall. Ved å sertifisere utslippsreduksjonene fra biogassanlegg og bringe gårder inn i det frivillige karbonkredittmarkedet, kan vi øke gårdens lønnsomhet og fremme innføringen av bærekraftig praksis.

Gjennom vår felles innsats kan bønder gjøre avfall til energi, åpne for nye inntektsstrømmer og bidra til en bærekraftig fremtid for europeisk husdyrlandbruk.

LES
MER


OM

ALFA-
PROSJEKTET