De landbouw is aangemerkt als een kritische sector die een aanzienlijk effect kan hebben op de vermindering van de koolstofuitstoot. Nu de wereld zich steeds meer bewust wordt van de gevolgen van klimaatverandering, zoeken steeds meer industrieën naar manieren om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Met name de landbouwsector draagt in belangrijke mate bij tot de klimaatverandering. Volgens het laatste rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) is momenteel 22% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen afkomstig van landbouw, bosbouw en landgebruik.

Door meer landbouwbedrijven op de vrijwillige koolstofmarkt te brengen, kunnen we de klimaatverandering helpen aanpakken en tegelijk de economische levensvatbaarheid van onze landbouwers ondersteunen.

De vrijwillige koolstofmarkten worden een steeds belangrijker instrument voor duurzame financiering omdat zij bedrijven een mechanisme bieden om te investeren in duurzame projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarom kunnen bedrijven, door koolstofkredieten van deze projecten te kopen, hun eigen koolstofvoetafdruk compenseren en aantonen dat zij hun milieueffecten willen verminderen.

Vrijwillige koolstofmarkten bieden ook een manier om duurzame projecten te financieren die wellicht niet beschikbaar zijn via traditionele financieringsmechanismen. Door een bron van inkomsten voor duurzame projecten te verschaffen, kunnen koolstofmarkten de overgang naar een meer koolstofneutrale economie helpen versnellen.

In het geval van de landbouw kunnen emissiereducties bestaan uit praktijken zoals vermindering van de grondbewerking, aanplant van covergewassen, gebruik van efficiëntere irrigatiesystemen, toevoegingsmiddelen voor methaanvermindering in diervoeders en installatie van biogasinstallaties, om er maar een paar te noemen. Met de hulp van vrijwillige deelname aan de koolstofmarkt kunnen landbouwers een nieuwe inkomstenstroom ontvangen voor hun mitigatie-inspanningen. Dit kan fungeren als een financieringsarm voor de nodige aanloopinvesteringen en de economische levensvatbaarheid van hun landbouwbedrijven op lange termijn ondersteunen, wat bijzonder belangrijk is gezien de uitdagingen waarmee landbouwers worden geconfronteerd, zoals lage grondstoffenprijzen en hoge inputkosten.

Om meer landbouwbedrijven op de vrijwillige koolstofmarkt te krijgen, zullen landbouwers, tussenpersonen op de koolstofmarkt en kopers moeten samenwerken om transparante en eerlijke prijsstructuren vast te stellen. Met de juiste steun en stimulansen kunnen meer landbouwbedrijven aan deze markten deelnemen, duurzame en economisch levensvatbare landbouwpraktijken bevorderen en tegelijk het dringende probleem van de klimaatverandering aanpakken.

The Perfect Farm, als tussenpersoon op de koolstofmarkt, helpt landbouwers bij dit complexe proces om een veerkrachtig en billijk systeem voor alle betrokken partijen te bevorderen.

Landbouwers en investeerders, geïnteresseerd in deelname aan de vrijwillige koolstofmarkt? Neem hier contact met ons op om te beginnen.